Nemocnost klíšťovou encefalitidou na 100 000 obyvatel
podle zemí, EU/EEA, 2016

Mapa výskytu klíšťové encefalitidy
Zdroj dat:
Souhrnné zprávy z Rakouska, Belgie, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Estonska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Lucemburska, Holandska, Norska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska a z Velké Británie.

O klíšťové encefalitidě

Virus klíšťové encefalitidy dlouhodobě přežívá v tzv. rezervoárových zvířatech (nejčastěji drobných hlodavcích), odkud ho poté infikovaná klíšťata roznášejí dál – mimo jiné i na člověka.

Inkubační doba klíšťové encefalitidy činí 4 - 28, zpravidla 7 - 14 dní.

Účinná léčba klíšťové encefalitidy v současnosti neexistuje – doposud totiž nebyly vyvinuty vhodné léky (virostatika). Jediným dostupným způsobem ochrany před onemocněním klíšťovou encefalitidou je očkování.

Očkování dětí je možné už od 1 roku věku. Očkování novorozenců ani očkování kojenců do 1 roku věku se neprovádí.